Nyhedsbrev: September 2016

Nyhedsbrev for AB Engkrogen

Efteråret har indfundet sig, og det er igen blevet tid til at samles og arbejde i den gode sags tjeneste. Ny dato for arbejdsdag er: lørdag d. 22. oktober kl. 10.00
Der vil i forbindelse med dette blive bestilt en container til haveaffald fra fredag d. 21. oktober, som vi kan benytte i en uge frem.

Storskrald

Vi er stadig ikke med i nogen storskraldsordning, så det er ikke muligt at stille sine brugte hårde hvidevarer op ved siden af skuret, med mindre man selv har tænkt sig at bortskaffe det på sigt.

Derfor bedes den person der har stillet det dér, fjerne det!
Det ser ikke pænt ud og det opfordrer også andre til at stille ting der.

Med venlig hilsen,
Bestyrelsen

Storskrald

Vi har fået en mail fra kommunen med henblik på etablering af en storskraldsordning. De skriver således:

Storskrald for dem med lidt plads

Hvis I i jeres boligforening ikke har containere til storskrald, kan I bestille en håndlæsning. Vi henter storskrald hver 4. uge på bestilling.

De 5 typer storskrald I kan få hentet:

 • Deponi – i klare sække
 • Jern og metal – stilles samlet
 • Indbo – stilles samlet
 • Småt brandbart – i klare sække
 • Elektronik – i klare sække

I bestemmer selv, om I bare skal have hentet én type affald, eller om I samler sammen og laver en bestiling af alle fem typer. Det afhænger af jeres behov. Ordningen er allerede indeholdt i affaldsgebyret og koster jer ikke ekstra.

Storskraldsbilen kører i uge 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40, 44, 48 og 52.

Marts = forårsrengøring!

Kære beboere
Marts måned er i fuld gang, pipperne kvidrer, ting og sager begynder at titte frem fra skovbunden og lyset er så småt ved at vende tilbage – kort sagt: DET ER FORÅR!

 

Billeder til hjemmesiden:
Fotosektionen her på hjemmesiden er lidt sparsom, så lad mig minde jer om, at hvis I ligger inde med billeder, I har lyst til at dele med resten af foreningen, så send dem til mig, så lægger jeg dem op.

OBS! Vedr. affaldssortering:
Jeg skal også lige minde jer om, at det ikke er tilladt at smide mælkekartoner, juicekartoner, mademballage (såsom pizzaæsker) og lignende i pap- og plastcontainerne på parkeringspladsen.
Mælkekartonerne er foret med plastik (medmindre andet specifikt er angivet på kartonen) og juicekartonerne er foret med metal, så derfor SKAL disse ting i husholdningsaffaldet (den grønne container).
Hvis mademballage ikke kan skylles rent, skal det også samme vej.

Generalforsamling:
Bestyrelsen arbejder på at få fastsat en dato for generalforsamlingen, da den oprindelige dato blev aflyst af administrator pga. travlhed på kontoret.
Vi håber på en dato midt i maj.
Der gives nærmere besked snarest muligt.

 

Det var vist det for denne omgang. Husk at nyde lyset og varmen, til vi læses ved næste gang!

Nyt fra bestyrelsen

 

Nyhedsbrev for AB Engkrogen                                                     23/12-2015

 

Siden sidst har Lisbeth og Thomas været med til det årlige møde med borgmesteren og alle de andre grundejer og andelsforeninger i Herlev. Der blev orienteret om udviklingen i Herlev og de gjorde meget reklame for en ny App som hedder ”Tip Herlev”, hvor det skulle være nemmere for borgere at give ris og ros samt oplyse om fejl, der skal udbedres.

Liz og Lisbeth har også deltaget i et møde med Per Jul fra Herlev Kommune, da vi gerne ville have svar på nogle af de beslutninger kommunen har truffet vedr. klagesagen, der har kørt for nr. 29 og 35, da kommunen har ændret mening af flere omgange og nu har besluttet, at det er under bagatelgrænsen.
Det betyder, at det så er vores vedtægter der gælder.
Vedr. nr. 29 er sagen blevet udbedret.

Andre øvrige spørgsmål blev også drøftet og løst.

I mellemtiden er nr. 29 blevet solgt og overtages pr. 1/1-2016

 

Du spurgte til diverse forhold omkring jeres bebyggelse på Engskolevej inden for lokalplan 64.

 

 1. Stien til boldbanerne er ikke en del af lokalplan 64 og derfor ikke en offentlig sti igennem jeres boligområde. I kan derfor godt lukke den, hvis I vil det. Jeg ved, at dem der bor i rækkehusene bagved jer, gerne vil i dialog om at få lov til at benytte stien, men det må i selv finde ud af om I vil indgå i.
 2. Det er ikke kommunen, der regulerer, om der må opsættes kameraer på facaderne – det er Datatilsynet, der regulerer dette.
 3. Jeg har talt med en byggesagsbehandler om glastag i terrasseoverdækningen. Vores holdning er, at hvis man i grundejerforeningen kan blive enige om at der kan opsættes lyse tagplader i stedet for, vil vi ikke stå i vejen for det.
 4. Det samme gælder, hvis I vil sætte skydedøre i ved terrasseoverdækningen.


Punkt 3 og 4 kræver en dispensation fra lokalplan 64 – det vil sige, at den enkelte beboer skal søge Herlev Kommune om dispensation, hvis de enten vil lægge et andet tag end glas på terrasseoverdækningen, eller hvis de vil lukke den overdækkede terrasse.

 

 

24/11-2015 havde vi et længerevarende møde med tre repræsentanter fra Nordea Kredit om hvilke muligheder der er for os.

På mødet drøftede vi: 

 • Nuværende renteniveau
 • Forventningerne til fremtiden
 • Nuværende finansiering
 • Alternativ til nuværende finansiering ved brug af renteloft med fremtidig start
 • Præsentation af renteloft samt fordele og ulemper ved produktet


Vi noterede os at:

 • Både andelskroneværdien og en lav boligafgift er vigtigt for foreningen
 • Foreningen oplever modstand ved salg af andele pga. ingen finansiering ligger fast, når nuværende lån udløber om 2 år
 • Bestyrelsen kan se fordele og ulemper ved valg af renteloft til at sikre 60% af foreningens renterisiko om 2 år
 • Bestyrelsen er kun interesseret i det 10-årige renteloft, da dette renteloft passer til den evt. afdragsfrie periode
 • Generelt forventer bestyrelsen at renterne vil stige på et eller andet tidspunkt

Konklusionerne på mødet var:

 • Bestyrelsen har til opgave at tænke over hvorvidt de ønsker at gå videre med alternativet
 • Søren og Rikke undersøger om det er muligt at omdanne andelene til ejerlejligheden
 • Undertegnet fremsender 60/40 alternativet og et 50/50 alternativ

 

 

Der vil i slutningen af januar blive stillet en container op til haveaffald, så folk kan komme af med juletræer og andet stort grenaffald. Containeren har vi 1 uges tid.

Foreningen er blevet pålagt at beskære busken ude på Marienlundvej så den ikke længere går ud over fortovet.

Vores ejendoms-administrator Niels Erlandsen er på sagen, da vi i bestyrelsen mener at vores matrikel kun går til hegnet, og hvis vi skal have havepligten ønsker vi at den støjmur, som fremgår i lokalplanen, bliver etableret.
Sagen afventes.

Seneste nyt fra skattesagen er, at ejendoms-administrator Niels Erlandsen har modtaget dom fra skatteankestyrelsen d. 18/12-2015.
Sagen vil blive drøftet nærmere efter nytår.

 

God Jul & Godt Nytår,

Bestyrelsen

En lille hilsen…

Kære beboere i Engkrogen

Nu hvor året er ved at rinde ud, vil jeg gerne benytte lejligheden til at ønske jer alle en god (bag)jul og et rigtig godt nytår!

Pas nu på jer selv derude – og på gensyn i det nye år!

rocketchasing

VIGTIGT!!!

Kære beboere

Lis og John i nr. 29 har observeret rotter i deres baghave.
Kommunen har fået besked om dette, men I bedes selv være opmærksomme på, om der lusker sig rotter rundt i jeres haver, og i givet fald selv indberette det til kommunen.

Venlig hilsen,
Bestyrelsen

Opdatering vedrørende affaldsbeholdere

Idag (torsdag) blev vores affaldsbeholdere blev tømt. Renovationsfirmaet M. Larsen var så chokerede imponerede over mængden af pap og plastik i vores beholdere, at de straks tog et billede af vores overproppede plastbeholder og sendte det til kommunen, som derefter straks sig henvendte sig til bestyrelsen!

Aftalen er nu:
Pap og plastik bliver tømt hver uge.
Dagrenovation bliver også tømt hver uge, som vanligt.
Glas, papir og metal bliver tømt hver anden uge, som planlagt.

Ydermere…

Da vi hører under kollektiv ordning, har vi IKKE afhentning af haveaffald, medmindre vi særskilt investerer i at leje eller købe en stor container kun til dette.
Hvis der er interesse for det, bedes dette tilkendegives overfor bestyrelsen (hvilket gøres nemmest ved at skrive en kommentar til indlægget her, ved at klikke på “skriv en kommentar” nedenfor).

Vi har forespurgt M. Larsen om pris på en container til haveaffald.
Det koster ikke ekstra at få den tømt, men vi skal købe eller leje den, da den ikke er en del af den kollektive ordning.

Vedrørende Madam Skrald og husholdningsaffald

Kære beboere

Der er sket en fejl hos renovationsselskabet, der står for tømning af affaldscontainerne på parkeringspladsen, så vi er blevet sprunget over første gang. Vi er ikke de eneste, men fejlen er blevet rettet.

Affaldscontinerne bliver tømt her én af de første dage!

Herefter er planen, at de bliver tømt hver 14. dag.

 
Ydermere er der en ændring på vej i form af affaldsbeholderen til dagrenovation (husholdningsaffald):

Den blå beholder fra HC Container bliver tømt en sidste gang tirsdag d. 4. august, og vil derefter ikke kunne benyttes, da den bliver fjernet.
I stedet skal vi som vanligt benytte de grønne containere til dagrenovation.

Nyhedsbrev Juli

Nyhedsbrev for AB/Engkrogen Juli 2015
Hjemmesiden kører derudad og Erica har gjort et stort og flot stykke arbejde med at få den til at fungere, og har lavet en fin folder til os allesammen.

Siden generalforsamlingen har der været møde ( Liz, Erik og Birthe) med Herlev kommune vedr. Madamskrald ordningen. Vi har her i denne uge fået de respektive containere og fået materiale udleveret, så vi kan godt gå i gang med det store sorteringsarbejde.
Vi har i den forbindelse også afmeldt den ene affaldscontainer (som vi snakkede om på generalforsamlingen). Det skulle give en besparelse på ca. 5000 kr.

I denne nye skraldeordning betyder det også, at vi ikke er med i Storskraldsordningen (den har vi aldrig betalt for). Så hvis man ikke selv har mulighed for at køre på genbrugsstationen, kan vi leje en container ved Herlev kommune et par gange om året til oprydning (ca. 25 kr. pr døgn).

Ole har haft besøg af en vurderingsmand fra Nordea kredit, som gerne skulle melde tilbage. Vi har ikke hørt noget endnu, så vi venter spændt.

Der har desværre været indbrud igen hos Lars i nr. 39, denne gang fra p-plads siden, og ved formiddags tid.
Vi i bestyrelsen kan kun anbefale at man tilmelder sig Nabohjælp ordningen.

Erik har fået tilbud på malerarbejdet på skærmkanterne. Det vil koste 35.000 kr. ex. Moms.

Vi har ikke nået at få en arbejdsweekend stablet på benene inden sommerferien, men Lørdag d. 5 og/el søndag d 6 sep. 2015 kan reserveres til AB/ Engkrogen – nærmere info senere.

Bestyrelsen holder sommerferie i juli måned og vil mødes igen 26 august.

 

I ønskes alle en god sommer

Hilsner fra bestyrelsen AB/Engkrogen